Artikelen

Op deze pagina staan links naar artikelen. Artikelen die ik schrijf voor deze pagina zullen in veel gevallen zijn naar aanleiding van mailtjes die ik ontvang. Als ik bijvoorbeeld veel vragen krijg over het zelfde onderwerp zal ik hier een artikel over schrijven. Ook kan het zijn dat ik besluit een artikel over een onderwerp te schrijven, omdat ik dit onderwerp niet onder de andere categorieën van deze site kan plaatsen of een onderwerp wat uitgebreider wil toelichten. De artikelen kunnen geopend worden door op de titel van het artikel te klikken. Op deze site zijn de onderstaande artikelen aanwezig:

Algen in het aquarium - deel 3
Praktische bestrijdingsmethodes

Hoewel het aantal theorieën over algengroei in het aquarium redelijk beperkt is, zijn het aantal methodes om algen te bestrijden enorm. Voor een leek is het uiterst lastig om de zin en onzin van de verschillende methodes te beoordelen en ook voor een meer ervaren aquariaan is dit vaak nog lastige materie. Vooral de vele commerciële producten die verkrijgbaar zijn om algen te bestrijden, moeten naar mijn mening met een grote terughoudendheid gebruikt worden. Bij het bestrijden van algen moet vooral het oplossen van de oorzaak van de algengroei centraal staan. Het verdelgen van algen met een chemisch middel heeft meestal maar kort effect en ook nog eens een zeer negatief effect op het biologisch evenwicht in het aquarium. Chemische middelen moeten dan ook enkel als laatste redmiddel gezien worden en niet als oplossing van het probleem op zich. In dit artikel zullen de meest gangbare methodes van preventie en algenbestrijding beschreven worden met hun voor en nadelen.
 

Algen in het aquarium - deel 2
Algenetende bewoners voor het aquarium

In dit tweede deel in deze reeks artikelen over algen in het aquarium zullen de meest bekende algenetende vissen, garnalen en slakken besproken worden. Deze algenetende bewoners van het aquarium zijn vooral effectief als preventief middel tegen algen in het aquarium.Meer algemene informatie over het algengroei in het aquarium kan gevonden worden in het eerste artikel in deze reeks. In het derde artikel van deze reeks zullen de overige meest gangbare bestrijdingsmethodes van algen in het aquarium beschreven worden. 
 

Algen in het aquarium - deel 1
Een eerste inleiding van een lastig onderwerp

In dit eerste deel van een reeks artikelen over algen in het aquarium wordt vooral aandacht besteed aan de eigenschappen van algen en de factoren die invloed hebben op het ontstaan van algen in het aquarium. Ook de meest gangbare theorieën die algengroei in het aquarium proberen te verklaren komen aan bod in dit artikel. Terwijl dit artikel zich vooral aan de theorie over het ontstaan van algen in het aquarium beperkt, zal in het volgende artikel over dit onderwerp vooral de verschillende praktische bestrijdingsmethodes tegen algen ter sprake komen. 
 

Aquariumplanten bemesten - deel 3
Organische voedingsstoffen, een wankel evenwicht tussen succes en frustratie

In dit laatste deel van de driedelige serie over aquariumplanten bemesten zal ingegaan worden op de rol van de organische voedingsstoffen stikstof en fosfor. Jarenlang zijn deze stoffen die in het aquarium vooral in de vorm van nitraat en fosfaat voorkomen een ondergeschoven kindje geweest. Traditioneel worden deze stoffen vooral in verband gebracht met algengroei in het aquarium. De nadruk bij nitraten en fosfaten heeft dan ook jarenlang gelegen in het beperken van de aanwezigheid van deze stoffen in het aquarium, waarbij enigszins voorbij gegaan werd aan de behoefte van aquariumplanten aan deze onmisbare voedingstoffen....
 

Aquariumplanten bemesten - deel 2
Traditionele aquariumplanten voeding, een goede basis voor de meeste situaties 

In het eerste deel van deze artikelen reeks is reeds geschreven over de verschillende voedingsstoffen die nodig zijn voor een gezonde groei van aquariumplanten. In dit tweede deel zal de nadruk liggen op de traditionele manier van aquariumplanten bemesten. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van traditionele aquariumplanten voedingen is dat er enkel gebruik gemaakt wordt van voedingsstoffen waarvan regelmatig een tekort kan voorkomen in de meeste aquarium. De nadruk ligt hier dan ook vooral op het gebruik van sporenelementen en het vermijden van organische componenten als nitraten en fosfaten. Een dergelijke samengestelde aquariumplanten voeding zal voor de absolute meerderheid van de aquariums een goede basis zijn ......
 

Aquariumplanten bemesten - deel 1
Een eerste introductie van de hoofdrolspelers in het aquarium 

Anno 2003 zijn er al vele pagina's beschreven over het houden van aquariumplanten en de eisen die zij stellen aan hun omgeving. Reeds vanaf het moment dat mensen aquariumplanten in hun aquariums begonnen te houden kampte men met groeiproblemen en bedierven algen in het aquarium het plezier in het houden van de planten. Ondanks de vele inzichten die men met de jaren opgedaan heeft in het houden van aquariumplanten en de beschikbare technische hulpmiddelen is er nog steeds geen enkele methode die altijd het beoogde resultaat oplevert. Toch is de praktijk lang niet zo somber als het voorgaande doet vermoeden. Men moet echter altijd in gedachten houden dat ieder aquarium uniek is, waardoor het eigenlijk niet mogelijk is om één oplossing als de heilige graal te betitelen ..... 
 

De keuze van een filter voor het zoetwateraquarium

De keuze van een geschikt filter voor een zoetwater aquarium is niet altijd een gemakkelijke zaak, aangezien de uiteindelijke keus meestal niet alleen afhangt van het beoogde aquarium, maar ook van persoonlijke voorkeuren en het beschikbare budget. Voor de keuze van een filter is dan ook enige kennis nodig van de functies die een filter vervuld en een overzicht van de verschillende soorten filters en hun eigenschappen. In dit artikel zal ik proberen enige duidelijkheid te scheppen in de verschillende functies die een filter vervuld en in welke situaties bepaalde functies van belang zijn. Ook zullen een aantal verschillende filtertypes beschreven worden met de voor- en nadelen die deze filters hebben .....
 

TL verlichting en het beplant aquarium

Dit artikel bevat informatie over TL verlichting voor het beplant aquarium. In dit artikel zal getracht worden de lezer kennis bij te brengen over het effect van een TL verlichting boven het aquarium en de problematiek bij het verstrekken van richtlijnen. Als laatste zullen in dit artikel een aantal richtlijnen verstrekt worden voor de hoeveelheid verlichting die benodigd is boven een beplant aquarium .....
 

Methoden van CO2 bemesting in het aquarium

In dit tweede artikel over CO2 bemesting worden de verschillende methoden van CO2 bemesting in het aquarium beschreven. De methoden die in dit artikel beschreven worden variëren van een doe het zelf set van enkele guldens tot volledig geautomatiseerde systemen van vele honderden guldens. Ook zal er bij iedere methode beschreven worden wat de voor- en nadelen van het systeem, voor welke aquariums ze geschikt zijn en voor zover mij bekend de bedrijven die de systemen verkopen ......
 

CO2 bemesting: Wat, Waarom en Wanneer

In dit eerste artikel over CO2 bemesting zal getracht worden uit te leggen wat CO2 bemesting is, waarom het nodig is en wanneer het nodig is om een CO2 bemesting voor het aquarium aan te schaffen ......
 

Het maken van aquariumfoto's

In dit artikel wordt de lezer uitgelegd wat de problemen met het maken van aquariumfoto's zijn en hoe men deze problemen kan ondervangen ......
 

Nitriet problemen voorkomen in een nieuw ingericht aquarium

In dit artikel zal geprobeerd worden de lezer meer inzicht te geven in wat nitriet is, hoe nitriet in het aquarium komt,hoe men een te hoge nitriet waarde in het aquarium kan voorkomen en hoe een nieuw aquarium op te zetten, zodat problemen door een te hoge nitriet waarde voorkomen kunnen worden ......