CO2 bemesting

Op deze site staan meerdere pagina's over CO2 bemesting in het aquarium. Hieronder staan de links naar de verschillende pagina's over dit onderwerp met een korte toelichting over de inhoud van deze pagina's.

Door mij gebruikte pH geregelde CO2-bemesting d.m.v. een hoge druk gasfles
Op deze pagina wordt de CO2 bemesting beschreven die ik voor mijn aquarium gebruik. Dit systeem is een pH geregelde CO2 bemesting, waarbij de CO2 toegevoegd wordt vanuit een hoge druk gasfles en via een reactor opgelost wordt in het aquariumwater. De verschillende onderdelen van dit systeem worden op deze pagina beschreven samen met mijn ervaringen hiermee.

Door mij gebruikte CO2-bemesting d.m.v. een CO2 diffusiebuis met spuitbus
Op deze pagina wordt de CO2 bemesting beschreven die ik voor mijn 54 liter grote quarantaine aquarium gebruik. Dit bestaat uit een spuitbus als CO2 depot met een diffusiebuis in het aquarium die is aangesloten op de spuitbus met CO2. Dit soort CO2 systemen worden ook wel CO2 klokjes genoemd. Algemene kenmerken van een CO2 bemesting zoals beschreven op deze pagina zijn ze vooral geschikt zijn voor kleinere aquariums en dat de aanschafprijzen relatief laag zijn.

Artikel: CO2 bemesting: Wat, Waarom en Wanneer
In dit eerste artikel over CO2 bemesting zal getracht worden uit te leggen wat CO2 bemesting is, waarom het nodig is en wanneer het nodig is om een CO2 bemesting voor het aquarium aan te schaffen.

Artikel: Methoden van CO2 bemesting in het aquarium
In dit tweede artikel over CO2 bemesting worden de verschillende methoden van CO2 bemesting in het aquarium beschreven. De methoden die in dit artikel beschreven worden variëren van een doe het zelf set van enkele guldens tot volledig geautomatiseerde systemen van vele honderden guldens. Ook zal er bij iedere methode beschreven worden wat de voor- en nadelen van het systeem, voor welke aquariums ze geschikt zijn en voor zover mij bekend de bedrijven die de systemen verkopen. 

 

 

Terug naar de hoofdpagina