Filters

Op deze site staan meerdere pagina's over filters voor een zoetwater aquarium. Hieronder staan de links naar de verschillende pagina's over dit onderwerp met een korte toelichting over de inhoud van deze pagina's.

Door mij gebruikt filtersysteem voor een 86 liter aquarium
Op deze pagina wordt het filter beschreven dat ik gebruikte voor mijn eerste aquarium, die een inhoud had van 86 liter. Op deze pagina worden het merk, type en eigenschappen van het filter beschreven samen met een uitleg waarom ik voor dit filter gekozen heb. Ook worden de gebruikte filtermaterialen, toebehoren en het onderhoud beschreven op deze pagina.

Door mij gebruikt filtersysteem voor een 300 liter aquarium
Op deze pagina wordt het filtersysteem beschreven dat ik gebruik voor mijn 300 liter beplante aquarium. Dit systeem bestaat uit een buitenfilter dat gekoppeld is aan een bodemafzuigsysteem en een overloop. Op deze pagina zullen eerst de verschillende voorzieningen beschreven worden die aangebracht zijn in het aquarium, zoals het bodemafzuigsysteem, de overloop en de aanleg van het bijbehorende leidingwerk en de werking van het systeem. Na de beschrijving van de voorzieningen in het aquarium zal de gebruikte filterpomp besproken worden, de terugvoer van het water naar het aquarium en de gebruikte filtermaterialen. 

Filtermaterialen
Op deze pagina staat beschreven wat voor soort filtermaterialen verkrijgbaar zijn, waarbij de verschillende filtermaterialen ingedeeld worden in de groepen mechanische-, biologische- en chemische filtermaterialen. Van deze drie groepen zal globaal beschreven worden welke functies ze verrichten in het aquarium. Ook zal ik bij al deze groepen een beschrijving geven van de filtermaterialen die ik zelf in mijn filter gebruik of gebruikt heb, samen met het doel van deze materialen en de ervaringen die ik hiermee heb opgedaan. 

Artikel: De keuze van een filter voor het zoetwateraquarium
De keuze van een geschikt filter voor een zoetwater aquarium is niet altijd een gemakkelijke zaak, aangezien de uiteindelijke keus meestal niet alleen afhangt van het beoogde aquarium, maar ook van persoonlijke voorkeuren en het beschikbare budget. Voor de keuze van een filter is dan ook enige kennis nodig van de functies die een filter vervuld en een overzicht van de verschillende soorten filters en hun eigenschappen. In dit artikel zal ik proberen enige duidelijkheid te scheppen in de verschillende functies die een filter vervuld en in welke situaties bepaalde functies van belang zijn. Ook zullen een aantal verschillende filtertypes beschreven worden met de voor- en nadelen die deze filters hebben.

 

Terug naar de hoofdpagina