Het optimale aquarium

Auteurs: Kasper Horst en Horst E. Kipper.

In dit boek zetten de heren Horst en Kipper hun idee over het optimale aquarium op papier. Met veel overtuiging proberen ze hun idee over het optimale aquarium aan te prijzen en zijn niet te beroerd standpunten van mensen met andere opvattingen te plaatsen (welke zij wel altijd snel proberen te weerleggen). Stap voor stap worden de verschillende onderdelen van het aquarium besproken, samen met de visie van de auteurs hierop, waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van beschrijvingen van natuurlijke omstandigheden in leefgebieden van planten en vissen. Ondanks dat dit een zeer leerzaam boek is, moet de lezer tijdens het lezen van dit boek wel beseffen dat de schrijvers beiden werkzaam zijn bij de firma Dupla en dus niet te beroerd zijn de producten van deze firma veelvuldig aandacht te geven.

ISBN nr: 3 925916 12 1

 

Mijn eerste aquarium

Auteur: Kasper Horst

Het idee van dit boek is vergelijkbaar met die van het optimale aquarium (welke hierboven beschreven is), maar is dan meer gericht op een klein aquarium voor beginners en de jeugd. Evenals bij het boek het optimale aquarium worden hier veelvuldig de producten van Dupla tersprake gebracht. Naar mijn mening moeten zeker beginnende aquarianen  bedenken dat, hoewel het een goed systeem is, er een behoorlijk prijskaartje aan het Dupla systeem zit. Vaak zijn er ook goedkopere alternatieven te vinden in de winkel, waarmee het ook goed mogelijk een goed functionerend aquarium op te bouwen. Hoewel de commerciële achtergrond van het boek enigszins jammer is, is het boek in grote lijnen een goed boek om mensen bekend te maken met het beplant tropisch zoetwater aquarium.

ISBN nr: 3 925916 22 9

 

Het moderne aquarium

Auteur: Ulrich Schliewen

Een mooi boek welke alle belangrijke aspecten van het aquarium bespreekt zoals: inrichting, beplanting, verzorgen, biotoopaquaria, voeding en visziekten. Ook worden een aantal bekende aquariumplanten en -vissen besproken, waar de auteur af en toe een steekje heeft laten vallen. Dit onder andere doordat bij bepaalde planten een CO2 waarde van 30 mg/l wordt aanbevolen, wat op de lange duur een te hoge waarde is voor de vissen in het aquarium en dus zeker niet aan te bevelen is. Ook worden bij sommige vissen lage pH waardes voor het water geadviseerd, die waarschijnlijk afgeleid zijn uit de leefgebieden van de vissen, maar waarvan het bedenkelijk is of deze in het aquarium wel verstandig zijn.

ISBN nr: 90 5210 137 x

 

Het Aquarium

"Het aquarium" is een tijdschrift dat uitgegeven wordt door de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT) dat eens per maand verschijnt. Naast artikelen over aquariumplanten, vissen, aquarium types, vijvers en reptielen zijn er in dit blad ook boekbesprekingen te vinden. Tevens bevat het blad maandelijks een aantal pagina's met stukjes die "geknipt" zijn uit clubbladen van aquarium verenigingen. Ook wordt er vrij regelmatig aandacht gegeven aan beschrijvingen en waarnemingen van mensen over de natuurlijke leefgebieden van vissen en planten.

 

Aquarium handboek

Auteur: Gina Sandford

Dit is een boek waar ik na het lezen gemengde gevoelens over heb. Op het eerste gezicht wanneer men dit boek doorbladert valt de prettig leesbare en goed verzorgde lay-out van het boek op. Ook het grote aantal mooie kleuren foto's maken dit boek prettig leesbaar. In dit boek komen zowel het zoetwater aquarium als het zeewater aquarium aanbod, alsmede een soorten beschrijving van 180 soorten vissen en ongewervelden. Wanneer men dit boek doorbladert lijkt het boek op het oog een hoop informatie te bevatten over een groot aantal onderwerpen. Echter wanneer men het boek begint te lezen valt al snel op dat de informatie per onderwerp erg beknopt en oppervlakkig is. Ook een belangrijk onderwerpen als de waterwaarden van het aquarium en het onder controle houden hiervan komt nauwelijks aan bod, alsmede de verzorging van waterplanten in het aquarium. Mijn oordeel over dit boek is dan ook dat het te oppervlakkig blijft om de gevorderde aquariaan van nut te zijn. Echter naar mijn idee zal dit boek ook voor de beginnende aquarium niet volledig genoeg zijn om een duidelijk beeld te geven van de processen die plaats vinden in het aquarium. Wel krijgt men in dit boek een duidelijk beeld van wat de aquaristiek allemaal te bieden heeft, maar wanneer men een keus uit al dit moois gemaakt heeft lijkt het mij zeker verstandig om nog wat verder in de literatuur te duiken voor een boek die verder ingaat op het onderwerp dat uw interesse heeft gewekt. 

ISBN nr: 90 5210 420 4

 

Terug naar de hoofdpagina