Overige

Op deze pagina worden een aantal zaken van mijn aquarium besproken welke onder geen van de andere links aan de linkerkant van de pagina vallen. Op de pagina testen beschrijf ik welke testen ik in mijn aquarium gebruik om de water waarde in de gaten te houden, mijn ervaringen ermee en geef een gedeelte weer van een testformulier welke ik gebruik om gevonden waarde in op te slaan. Op de pagina medicijnen beschrijf ik de medicijnen welke ik weleens in mijn aquarium heb gebruikt, mijn ervaringen ermee en de reden waarom ik deze medicijnen gebruikt heb. Op de pagina visvoer beschrijf ik hoe vaak ik voer, het voer wat ik gebruik en mijn ervaringen hiermee. Op de pagina onderhoud wat ik zoal aan onderhoud aan mijn aquarium doe, voor zover ik deze niet eerder op een andere pagina beschreven heb. Op de pagina waterbehandeling wordt beschreven welke waterbehandelingsmiddelen ik gebruik. Op de pagina decoratie zal ik de 'decoratie' in mijn aquarium beschrijven zoals kienhout en de achterwand. Op de pagina slakken worden de slakken in mijn aquarium beschreven en methodes om slakken uit het aquarium te verwijderen en als laatste wordt op de pagina aquariumbodem de opbouw van de bodem van mijn aquarium beschreven en mijn ervaringen met deze bodem.