NH4 test

Voor het meten van het ammonium gehalte van mijn aquariumwater heb ik enkel gebruik gemaakt van een test van Dupla. Deze waterwaarde heb ik jarenlang niet gecontroleerd, aangezien bij een niet goed functionerende stikstof kringloop dit meestal al aan het nitriet gehalte van het water is waar te nemen. Echter uit nieuwsgierigheid bij het opzetten van een nieuw aquarium heb ik ook deze test eens een keer aangeschaft om ook eens waar te kunnen nemen hoe deze waarde zich ontwikkeld in het aquarium bij het opzetten van een aquarium.

Dupla NH4 test

Verpakking
Deze test bestaat uit drie 10 ml druppelflesjes met reageervloeistof, een kleurenschaal en gebruikersinformatie.

Meetbereik en nauwkeurigheid
De kleurenschaal van deze test is verdeelt in 0, 0.1, 0.5, 2 en 5 mg/l.

Uitvoeren van de test
Voor deze test moet een apart verkrijgbare Dupla testcylinder gevuld worden met 6 ml aquariumwater. Vervolgens moeten er achtereenvolgens  5 druppels reageervloeistof A, 5 druppels reageervloeistof B en 5 druppels reageervloeistof C aan de testcylinder toegevoegd moet worden. Na het toevoegen van iedere reagens moet de testcylinder telkens even kort geschud worden. Nadat alle benodigde reageervloeistof is toegevoegd moet het geheel nog 15 minuten staan waarna met behulp van de kleurenschaal het ammonium gehalte bepaalt kan worden. Met behulp van een omrekentabel in de gebruiksaanwijzing kan aan de hand van de gevonden ammoniumgehalte en de pH waarde van het aquariumwater ook het ammoniak gehalte van het water berekent worden.

Mijn ervaringen met deze test
Deze test is gemakkelijk uit te voeren en is vooral in de lage (en belangrijkste) deel van de kleurenschaal goed af te lezen. Wel moet er behoorlijk lang gewacht worden voordat de test afgelezen kan worden.

 

Terug naar de hoofdpagina