NO3 testen

Voor het meten van het nitraat gehalte heb ik in de loop der tijd onderstaande verschillende testen gebruikt. Deze testen worden hieronder beschreven.

Sera NO3 test

Verpakking
Deze test bestaat uit twee 15 ml druppelflesjes met reageermiddel, een buisje reageermiddel, een 20 ml maatbeker, een maatlepel, een kleurenschaal en gebruikersinformatie. 

Meetbereik en nauwkeurigheid
Met deze test kunnen nitraat gehaltes van 5 tot 400 mg/l gemeten worden, waarbij er voor waardes boven de 40 mg/l verdund moet worden met gedemineraliseerd water. Bij onverdund aquariumwater kunnen de volgende nitraatwaardes gemeten worden: 0, 5, 10, 20 en 40 mg/l.

Uitvoeren van de test
Voor deze test moet de bijgeleverde maatbeker met 20 ml aquariumwater gevuld worden, waarna er 6 druppels reageermiddel 1 in de maatbeker gedaan moeten worden. Vervolgens moet er een maatlepeltje reageerpoeder 2 aan de maatbeker toegevoegd worden. Dit mengsel moet eerst geschud worden, voordat er 6 druppels reageermiddel 3 in de maatbeker gedaan mogen worden. Vervolgens moet de maatbeker weer goed geschud worden, waarna dit geheel 5 minuten moet blijven staan alvorens met behulp van de kleurenschaal het nitraatgehalte bepaald kan worden.

Mijn ervaringen met deze test
Ik heb zelf tevreden over deze test aangezien deze voldoende nauwkeurig is voor een bruikbare meting en de kleurenschaal goed duidelijk af te lezen is. Het enige nadeel van deze test is dat er redelijk wat handelingen bij deze test gedaan moeten worden en dat de maatbeker niet 100% goed afsluit bij het schudden.

 

Salifert NO3 test

Verpakking
Deze test bestaat uit twee busjes met testreagens, een maatlepel, een maatbeker, een doseerspuit, een kleurenschaal en gebruikersinformatie.

Meetbereik en nauwkeurigheid
De kleurenschaal van deze test is verdeelt in 0, 2, 5, 10, 25, 50 en 100 mg/l. Afhankelijk van de manier van uitlezen van de test kunnen deze waardes eventueel gedeeld worden door een factor 10.

Uitvoeren van de test
Voor de test moet de bijgeleverde maatbeker met behulp van de doseerspuit met 1 ml water gevuld worden. Vervolgens moet met het maatlepeltje eerst een schepje NO3-1 reagens en vervolgens een schepje NO3-2 reagens toegevoegd worden. Vervolgens moet de test 30 seconden geschud worden, waarna het geheel 3 minuten moet blijven staan. Vervolgens kan de test van bovenaf afgelezen worden met behulp van de kleurenschaal. Wanneer de het nitraatgehalte van het water laag is kan de test van opzij afgelezen worden, waarbij de afgelezen waardes door een factor 10 gedeeld kunnen worden.

Mijn ervaringen met deze test
De kleuren op het lage leeg van de kleurenschaal (tot 10 mg/l) lijken erg op elkaar waardoor ze moeilijk precies af te lezen zijn. Wanneer de test van opzij afgelezen betekend dit altijd nog een nitraat waarde van 1 mg/l wat een stuk nauwkeuriger is dan de meeste nitraattesten. Persoonlijk vindt ik de roze kleurenschaal echter lastig af te lezen, waardoor mijn voorkeur voor een nitraattest meestal uitgaan naar die van Sera. Vooral bij water met zeer lage nitraatwaardes maak ik ook wel eens gebruik van deze test. Gezien de relatief lage prijs en het brede afleesbereik is deze nitraattest echter wel een goede allround test om in bezit te hebben.

 

Dupla NO3 test

Verpakking
Deze test bestaat uit een busje met 15 gram testpoeder, een maatlepel, een kleurenschaal en gebruikersinformatie.

Meetbereik en nauwkeurigheid
De kleurenschaal van deze test is verdeelt in 1, 3, 10, 30 en 100 mg/l.

Uitvoeren van de test
Voor deze test moet een apart verkrijgbare Dupla testcylinder gevuld worden met 12 ml aquariumwater, waarna er met de bijgeleverde maatlepel 0,4 ml testpoeder aan de testcylinder toegevoegd moet worden. Vervolgens moet de testcylinder ongeveer een halve minuut geschud worden en 5 minuten blijven staan, waarna met behulp van de kleurschaal het nitraatt gehalte van het water bepaalt kan worden.

Mijn ervaringen met deze test
Vlak na aankoop gaf deze test bij mij een goede meting van het nitraat gehalte, maar om de één of andere rede was deze test vrij snel bedorven ondanks dat deze 1 jaar goed zou moeten blijven na openen. Mogelijk heeft deze test al te lang in de winkel gelegen, wat echter niet te controleren is doordat een productiedatum op de verpakking ontbreekt. Doordat de kleuren hierna niet goed meer waren te vergelijken met de kleurenschaal heb ik deze test hierna niet meer gebruikt.

 

Tetra NO3 test strippen

Verpakking
Buisje met 20 nitraat teststrippen, een kleurenschaal en gebruikersinformatie (samen verpakt met een gelijke verpakking voor het testen van het nitriet gehalte).

Meetbereik en nauwkeurigheid
De kleurenschaal van deze test is verdeelt in 0, 10, 25, 50, 100 en 500 mg/l.

Uitvoeren van de test
Test strip ongeveer 1 seconde in het water dopen. Na 30 tot 60 seconden kan met behulp van de kleurenschaal het nitraat gehalte van het water bepaalt worden.

Mijn ervaringen met deze test
Hoewel deze test niet zo heel erg nauwkeurig is, is deze test voor een globale meting van het nitraatgehalte wel redelijk goed te gebruiken. Ook is deze test een stuk gemakkelijker uit te voeren dan de andere nitraat testen die op deze pagina beschreven worden.

 

Terug naar de hoofdpagina