PO4 test

Voor het meten van het fosfaat gehalte van mijn aquariumwater heb ik in de loop der jaren de onderstaande testen gebruikt. Deze testen worden hieronder beschreven.

Seachem PO4 test

Verpakking
Deze test bestaat uit twee druppelflesjes met reageervloeistof, een kleurenschaal, een roerstokje, een pipet, een test plaatje, referentievloeistof en gebruikersinformatie.

Meetbereik en nauwkeurigheid
De kleurenschaal van deze gaat van 0 tot 3 mg/l. Bij deze test is de kleurenschaal niet in vakjes opgedeeld, maar moet de kleurenschaal onder een leesvenster doorgehaald worden tot de juiste kleur verschijnt. In praktijk is deze test goed afleesbaar van 0 tot 2 mg/l in de stappen 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1.5 en 2 mg/l.

Uitvoeren van de test
Voor het uitvoeren van deze test moet eerst een vakje van het testplaatje gevuld worden met testwater. De dosering hiervan moet met de bijgeleverde pipet gebeuren. Hierna worden achtereen volgens 1 druppel testreagens 1 en 2 druppels testreagens 2 toegevoegd. Hierna moet dit mengsel enige tijd geroerd worden tot de vloeistoffen goed gemengd zijn. Na 5 tot 30 seconden kan de test afgelezen worden. 

Mijn ervaringen met deze test
Van de fosfaattesten die ik geprobeerd heb is dit feitelijk de enige die ik redelijk goed kan aflezen en die ook betrouwbaar overkomt in het lage meetbereik. Persoonlijk is dit dan ook mijn favoriete test om het fosfaat gehalte te meten. Het gebruik van de pipet voor het afmeten van de juiste hoeveelheid testwater was in het begin redelijk frustrerend, maar met enige oefening is dit ook goed onder controle te krijgen. Positief is ook de meegeleverde referentievloeistof, waarmee de uitslag van de test gecontroleerd kan worden. Een klein nadeel is dat het kunsstof testplaatje na verloop niet zo gemakkelijk meer schoon is te krijgen.

 

Dupla PO4 test

Verpakking
Deze test bestaat uit twee 10 ml druppelflesjes met reageervloeistof, een kleurenschaal en gebruikersinformatie.

Meetbereik en nauwkeurigheid
De kleurenschaal van deze test is verdeelt in 0.1, 0.2, 0.5, 1 en 5 mg/l.

Uitvoeren van de test
Voor deze test moet een apart verkrijgbare Dupla testcylinder gevuld worden met 12 ml aquariumwater. Vervolgens moeten er eerst 4 druppels reageervloeistof A en daarna 4 reageervloeistof B aan de testcylinder toegevoegd moet worden. Hierna moet de testcylinder even geschud worden, waarna na 5 minuten met behulp van de kleurenschaal het fosfaat gehalte bepaalt kan worden.

Mijn ervaringen met deze test
Hoewel de kleuren op de kleurenschaal redelijk goed van elkaar te onderscheiden zijn, vindt ik deze set niet altijd even makkelijk of te lezen. Dit neemt echter niet weg dat het met deze test redelijk goed mogelijk is het fosfaat gehalte van het aquariumwater te bepalen.

 

Salifert PO4 test

Verpakking
Deze test bestaat uit een 10 ml druppelflesjes met reageervloeistof, een potje met reageermiddel, een maatlepeltje, doseerspuit, maatbeker, een kleurenschaal en gebruikersinformatie.

Meetbereik en nauwkeurigheid
De kleurenschaal van deze test is verdeelt in 0.03, 0.1, 0.25, 0.5, 1 en 3 mg/l.

Uitvoeren van de test
Voor deze test moet de bijgeleverde maatbeker met 10 ml water gevuld worden met behulp van de doseerspuit. Hierna moeten er 4 druppels testreagens PO4-1 toegevoegd worden, waarna er 10 seconden geschud moet worden. Vervolgens moet er één maatlepeltje testreagens PO4-2 aan de maatbeker toegevoegd worden, waarna het mengsel 20 seconden geschud moet worden. Hierna kan de test afgelezen worden met behulp van de kleurenschaal. De gevoeligheid van de test kan verdubbelt worden door twee keer zoveel water en testreagens te gebruiken. In dit geval kunnen de waardes van de kleurenschaal door twee gedeeld worden.

Mijn ervaringen met deze test
De kleurenschaal voor het gedeelte met lage fosfaatwaardes is erg moeilijk af te lezen, doordat de kleuren slechts zeer weinig van elkaar verschillen, waardoor het bij deze test in het lage testbereik meer gokken is dan aflezen naar mijn gevoel. Ondanks de hoge nauwkeurigheid die deze test voor doet komen met de kleurenschaal, komt deze test toch minder betrouwbaar op mij over dan de test van Dupla. Wel heeft deze test het voordeel dat er ook een nulmeting is terwijl de test van Dupla zelfs in fosfaatvrij water nog altijd een lichte verkleuring laat zien. Deze test is wel een stuk voordeliger in de aanschaf dan de test van Dupla. Een ander nadeel is dat de bijgeleverde testbeker lekt tijdens het schudden, wat erg onwenselijk is bij deze test gezien de testreagens van deze set irriterend voor de huid is. 

 

Terug naar de hoofdpagina