Echinodorus quadricostatus
Echinodorus quadricostatus in mijn aquarium
 Adventiefplant van Echinodorus quadricostatus

Synoniemen
Echinodorus magdalenensis

Omschrijving
Lichtgroene iets wat lichtbehoeftige voorgrondplant die een hoogte van zo'n 5 tot 15 cm hoog kan worden. 

Mijn ervaringen
Ik heb deze soort ongeveer 10 maanden in mijn aquariums gehad. In eerste instantie heb ik deze plant opgekweekt in een quarantaine aquarium alvorens ik het eigenlijke aquarium ging opzetten. In dit aquarium heeft deze soort enkel wat kleine opstart problemen gegeven. Na een kleine twee weken begon deze plant veel te licht gekleurde bladeren te vormen met gaten erin. Waarschijnlijk ging het hier om een gebrek aan bepaalde sporenelementen in het water. Op dat moment was het aquarium namelijk pas net opgezet en was ik nog bezig een goede dosering te vinden van plantenmest voor dit aquarium. Nadat ik wat regelmatiger plantenmest aan het water toe ben gaan voegen waren deze problemen geheel verdwenen en werden er alleen nog mooie lichtgroene bladeren gevormd. In de vier maanden dat deze soort in dit aquarium stond was de groei dan ook boven verwachting aangezien er slechts een relatief geringe verlichting boven hing. 

Nadat ik deze soort overgezet heb naar mijn eigenlijke aquarium begon deze soort juist problemen te geven, ondanks de betere verlichting en beschikbaarheid van CO2 in dit aquarium. In dit aquarium vormde deze soort voornamelijk beschadigde bladeren of hele dunne bijna doorzichtige bladeren. Persoonlijk heb ik het idee dat dit voornamelijk te wijten is aan een tekort van voedingsstoffen. In dit aquarium heb ik ten tijde dat ik deze soort had 'last' van een tekort aan fosfaten en nitraten, welke stoffen in de meeste aquariums juist in overvloed voorkomen. Ook bleek na enige tijd dat er een tekort was aan sporenelementen. Hier kwam ik pas na enige weken achter  doordat de ijzertest die ik gebruikte niet goed meer bleek te werken en hierdoor een hoger ijzergehalte aangaf dan werkelijk het geval was. Het tekort aan voedingsstoffen heeft op de meeste plantensoorten in dit aquarium een negatieve invloed gehad op de groei, maar de soort Echinodorus quadricostatus reageerde echter het meest gevoelig op het tekort aan voedingsstoffen.

Ondanks dat ik in geringe mate nitraten en fosfaten aan dit aquarium toegevoegd heb is het mij niet gelukt om de oorspronkelijke planten weer uit te laten groeien naar gezonde planten, waardoor ik deze soort na vier maanden in het 300 liter aquarium vervangen heb door een aantal nieuwe planten van deze soort en ter controle slechts een stuk of twee oude planten heb laten staan. Ook de nieuwe planten begonnen niet zo heel erg goed, maar kort daarna kwam ik achter het eerder genoemde sporenelementen probleem. Na een verhoging van de dosering sporenelementen toevoegingen, liet deze soort een korte opleving zien. Rond die tijd begonnen er echter ook kleine hoeveelheden blauwe algen in mijn aquarium te ontstaan. Om deze algen weer weg te krijgen nam ik de beslissing om te stoppen met het toevoegen van fosfaten aan mijn aquariumwater. Dit bleek in mijn geval echter precies het verkeerde, want de plantengroei in het aquarium stagneerde geheel en de hier beschreven soort Echinodorus quadricostatus stierf zelfs langzaam af. 

Na dit voorval ben ik het niet opnieuw gaan proberen met deze soort, aangezien ik de problemen met de algen- en plantengroei in dit aquarium maar niet onder controle kon krijgen. Hierdoor is deze soort in mijn aquarium aan een wat roemloos einde gekomen. Wanneer ik echter kijk naar de goede en gemakkelijke groei van deze plant in het quarantaine aquarium waarin ik deze soort enige tijd gehouden heb, blijf ik toch van menig dat deze soort in de meeste aquariums wel redelijk goed te houden moet zijn, zeker gezien het feit dat er in de meeste aquariums juist een overschot aan voedingsstoffen in de vorm van nitraten en fosfaten aanwezig is.

Vermeerdering
Deze soort vermeerdert zich door de vorming van adventief planten. De adventiefplanten worden in hoog tempo gevormd, waardoor er binnen enkele weken een dicht bestand van deze planten kan ontstaan in het aquarium. De vorming van de adventiefplanten lijkt wel enigszins ten koste te gaan van de moederplanten, want nadat de planten in mijn aquarium adventiefplanten begonnen te vormen zijn de moederplanten nog maar nauwelijks gegroeid.

Standplaats en verlichting in mijn aquarium
300 liter aquarium met de afmetingen 100x60x50 cm (lxbxh)
Deze plant staat in dit aquarium rechts vooraan. De gebruikte verlichting is 0.5 Watt/liter TL verlichting (5*30 Watt).
 
Voetnoot
De foto op deze pagina is afkomstig van mijn eigen aquarium.

Terug naar de hoofdpagina