Echinodorus schlueteri
 Echinodorus schlueteri in mijn quarantaine  aquarium  na ruim één jaar
Echinodorus schlueteri na drie maanden in mijn 300 liter aquarium 

Omschrijving
Kleine tot middelgrote Echinodorus soort met licht tot middengroene bladeren. De jonge bladeren zijn gevlekt met fijne rode tot donkerbruine vlekken. Op oudere bladeren verdwijnen deze vlekken grotendeels. In mijn eigen aquarium zijn voornamelijk de jongste twee bladeren gevlekt, terwijl op de oudere bladeren slechts zeer moeilijk de vlekken te vinden zijn. Deze soort kan zo'n 25 cm hoog worden, maar in praktijk wordt deze plant meestal niet hoger dan zo'n 15 cm.

Mijn ervaringen
Op het moment van schrijven (19-12-04) heb ik deze plant zo'n 2 jaar in mijn aquaria staan. De eerste 16 maanden heeft deze plant in een quarantaine aquarium gestaan waarin de groei zeer traag was, zoals op de bovenste foto op deze pagina te zien is. De matige groei kan waarschijnlijk ten dele verklaart worden dat in het quarantaine aquarium maar weinig voedingstoffen beschikbaar waren voor deze plant. In dit aquarium zaten grotendeels van de tijd slechts een handje vol jonge vissen en soms geheel geen vissen, waardoor er nauwelijks organische voedingsstoffen beschikbaar waren in dit aquarium. Ondanks de trage groei van deze plant in dit aquarium gaf deze soort verder geen enkele problemen en had deze plant ook een goede weerstand tegen algen ondanks de matige groei.  

Nadat ik deze plant overgeplaatst heb naar mijn 300 liter aquarium is de groei aanzienlijk verbeterd. Niet alleen is de groei een stuk sneller maar ook zijn de bladeren een stuk groter en mooier gevormd zoals op de onderste foto op deze pagina te zien is. Na ongeveer drie maanden in dit aquarium begon deze plant tevens een bloeistengel te vormen, die uiteindelijk twee adventiefplanten heeft opgeleverd. Na deze eerste bloeistengel zijn er nog een aantal van deze bloeistengels gevormd, waardoor ik op gegeven moment voldoende jonge planten had voor een groepsbeplanting. Hoewel deze soort bruikbaar is als kleine solitair plant, ben ik deze soort toch in een groepsbeplanting gaan gebruiken. Voor als nog vindt ik dit aardig geslaagd en doet deze soort het goed als groepsbeplanting op de voorgrond van mijn aquarium.  

Vermeerdering
Wanneer deze soort eenmaal aangeslagen is, is deze soort erg gemakkelijk te vermeerderen door adventiefplanten aan bloeistengels. In mijn eigen aquarium vormt deze soort zeer regelmatig een bloeistengel, waaraan meestal een stuk of 2 adventiefplanten groeien. Opvallend is wel dat er geen bloemen gevormd werden aan de bloeistengels in mijn aquarium, zoals ik wel heb gehad met Echinodorus Ozelot. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat de bloeistengel van deze soort niet boven water uitkomen in mijn aquarium.

Standplaats en verlichting in mijn aquarium
Deze soort staat in dit aquarium rechts voorin van het aquarium in een groepsbeplanting. De gebruikte verlichting is 0.5 Watt/liter TL verlichting (5*30 Watt).
 
Voetnoot
De foto's op deze pagina zijn afkomstig van mijn eigen aquarium.

Terug naar de hoofdpagina