Arjan's Aquarium Site

Deze site bevat uitgebreide informatie over het beplante zoetwateraquarium. De informatie op deze site is terug te vinden aan de hand van de categorieën die op de knoppenbalk links van deze pagina staan. Een groot deel van de informatie op deze site is opgedaan met mijn eigen aquarium en is in de loop der jaren toegevoegd aan deze site, eventueel aangevuld met algemene informatie over de verschillende onderwerpen om en hoe en waarom van de verschillende onderdelen van het aquarium te verduidelijken. De informatie over het eigen aquarium wordt verder aangevuld met meer algemene zaken zoals aquarium artikelen, een literatuurpagina en een pagina met een groot aantal links naar ander sites over het aquarium.

Onder de foto op deze pagina zal een korte toelichting gegeven worden over de verschillende categorieën op de knoppenbalk. Ook kan met onderstaand zoekvenster mijn site doorzocht worden op alle termen die met het aquarium te maken hebben die op deze site te vinden zijn.

   Search this site        powered by FreeFind
 
  Site search

Het aquarium:  Op de pagina's over mijn aquarium wordt de opzet van het aquarium, de historie ervan en de harde feiten over het aquarium, zoals het formaat, merk, inhoud en materiaal ervan.beschreven.

De apparatuur: op de pagina's over de apparatuur wordt de door mij gebruikte apparatuur besproken samen met de ervaringen die ik ermee heb. De volgende apparatuur wordt op deze pagina besproken: het filter, de verwarming, de CO2-bemesting, het osmose apparaat en de belichting.

De planten: op de planten pagina's zijn o.a. beplantings plannen van mijn eigenaquarium terug te vinden. Verder bevat deze pagina  een plantendatabase met de plantensoorten welke ik met de tijd zoal gehad heb in mijn aquarium samen met mijn bevindingen daarmee en afbeeldingen van de planten. Ook staan op deze pagina's informatie over de bemesting die ik toepas, het emers kweken van aquariumplanten, enkele beplantingstips en informatie over algen.

De vissen: op de vissen pagina's staat een vissen database met daarin de vissen welke ik met de tijd zoal gehad heb, met mijn bevindingen daarmee en afbeeldingen van de vissen.

Overige: onder overige staan een aantal pagina's over onderwerpen welke niet onder de eerder genoemde categorieën vallen, zoals bijvoorbeeld de aquariumbodem, onderhoud, waterbehandeling, decoratie, slakken, voer voor de vissen, de water testen die ik gebruik en het gebruik van medicijnen.

Fotoalbum: hierin staan enkele foto's van mijn aquarium, aquariumplanten en vissen.

Artikelen: op deze pagina staan links naar artikelen op deze site. Deze artikelen kunnen o.a. gaan over een onderwerp dat niet onder de andere categorieën van deze site zijn te plaatsen of naar aanleiding van vragen die ik ontvang via e-mail.

Literatuur: hier staan enkele tips voor boeken over het aquarium, aquariumvissen en aquariumplanten.

Links: Op de links pagina's staan links naar andere met als onderwerp aquariums. De links zijn ingedeeld in de zes categorieën algemeen, commercieel, link sites, planten, verenigingen en vissen.

Site inhoud: Op deze pagina staat een overzicht van de inhoud van het Nederlandstalige deel van deze site. De verschillende categorieën van de site staan hier in alfabetische volgorde weergegeven. Van iedere categorie worden vervolgens de pagina's beschreven die hieronder vallen, met een directe link naar deze pagina's.

Site updates: op deze pagina staan de laatste updates van deze site vermeld. Op deze manier is het voor bezoekers die regelmatig langs surfen eenvoedig om te zien of er iets nieuws op de site te vinden is.

Visit the Fishtop50