Testen

Om ervoor te zorgen dat de water kwaliteit van mijn aquarium in orde is test ik regelmatig een aantal waterwaarden van mijn aquarium. Op deze pagina zal ik beschrijven welke testen ik voor welke doeleinden gebruik. Met de knoppen rechts van deze pagina kunt u de specifieke pagina's over de testen die ik gebruik voor het meten van mijn aquariumwater.

Welk soort testen gebruik ik

In mijn aquarium test ik een vrij groot aantal waterwaarden. Deze testen voer ik uit om te controleren of de waterwaarden wel in orde zijn en of ik mogelijk aanpassingen aan mijn aquarium moet doen om de waterwaarden beter te maken. Hieronder zal ik de testen beschrijven die ik in mijn aquarium gebruik, waarbij ik de testen in drie categorieën ingedeeld heb. Deze categorieën zijn testen ten bate van vissen, ten bate van planten en ter voorkoming van algengroei.

Testen ten bate van de vissen
Om te controleren of mijn waterwaarden voldoen aan de eisen van de vissen voer heb ik drie watertesten tot mijn beschikking, namelijk een pH (zuurgraad), GH (totale hardheid) en een NO2 (nitriet) test. De goede zuurgraad van het water en de totale hardheid zijn voor veel vissen net zo'n belangrijk als de goede watertemperatuur. Doormiddel van een pH en een GH test kan ik dan ook in de gaten houden of de waterwaarden in mijn aquarium wel in orde zijn voor de vissen. Vooral de pH in het aquarium kan door veel processen in het aquarium beïnvloed worden (zie ook testen t.b.v. planten) en is dan ook een waarde die regelmatig gecontroleerd dient te worden. 

De genoemde nitriet test is vooral bij een net opgestart aquarium een belangrijke test. Vooral in een net opgestart aquarium kunnen hoge nitriet waardes voor komen die dodelijk zijn voor de vissen in het aquarium (zie ook het artikel 'Nitriet problemen voorkomen in een nieuw ingericht aquarium"). Bij een nieuw opgestart aquarium is het dan ook belangrijk om deze waarde te meten en hierdoor mogelijke vissterfte te voorkomen. Wanneer een aquarium echter al langere tijd draait komen nitriet problemen nog maar zelden voor en is deze test minder van belang.

Testen ten bate van de planten
Persoonlijk ben ik een liefhebber van veel planten in het aquarium, waarvoor ik o.a. een CO2 bemesting en plantenmest gebruik voor mijn aquarium. Deze middelen dragen er toe bij dat ik optimale omstandigheden voor de planten in mijn aquarium kan bereiken, maar brengen ook risico's met zich mee t.o.v. van de vissen in het aquarium en mogelijke overmatige algengroei. Om deze risico's zo klein mogelijk te houden voer ik regelmatig testen uit. Om de dosering van de CO2 te bepalen maak ik gebruik van een pH (zuurgraad) en KH (carbonaathardheid). Met behulp van deze twee waterwaarden en de onderstaande tabel is het mogelijk om het CO2 gehalte van het water te bepalen en zonodig de dosering van CO2 aan te passen. Ook heb ik wel eens gebruik gemaakt van een CO2 test van het merk Tetra, maar deze test was naar mijn idee onbetrouwbaar waardoor ik deze test niet meer gebruik en de CO2 waarde van mijn aquariumwater bepaal met behulp van de al eerder genoemde methode met de tabel.

Tabel: optimaal CO2 bereik

    Teveel CO2 Optimaal bereik te weinig CO2
Water harder maken KH\pH 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0
0.5 15 9.3 5.9 3.7 2.4 1.5 0.93 0.59 0.37 0.24 0.15
1.0 30 18.6 11.8 7.4 4.7 3.0 1.86 1.18 0.74 0.47 0.30
1.5 44 28 17.6 11.1 7.0 4.4 2.8 1.76 1.11 0.70 0.44
2.0 59 37 24 14.8 9.4 5.9 3.7 2.4 1.48 0.94 0.59
2.5 73 46 30 18.5 11.8 7.3 4.6 3.0 1.85 1.18 0.73
3.0 87 56 35 22 14 8.7 5.6 3.5 2.2 1.4 0.87
3.5 103 65 41 26 16.4 10.3 6.5 4.1 2.6 1.64 1.03
Optimaal hardheidsbereik 4.0 118 75 47 30 18.7 11.8 7.5 4.7 3.0 1.87 1.18
5.0 147 93 59 37 23 14.7 9.3 5.9 3.7 2.3 1.47
6.0 177 112 71 45 28 17.7 11.2 7.1 4.5 2.8 1.77
8.0 240 149 94 59 37 24 14.9 9.4 5.9 3.7 2.4
Ontharden van het water wordt aanbevolen 10 300 186 118 74 47 30 18.6 11.8 7.4 4.7 3.0
15 440 280 176 111 70 44 28 17.6 11.1 7.0 4.4
20 590 370 240 148 94 59 37 24 14.8 9.4 5.9
CO2-gehalte in mg/l, carbonaat hardheid in ºdKH

Voor de dosering van de plantenmest in mijn aquarium maak ik gebruik van een ijzer (Fe) test. Doordat één van de belangrijkste bestanddelen in aquariumplantenmest ijzer is, is met een ijzer test goed te controleren of de dosering van de mest wel goed is. Hoewel op de verpakking van aquariumplantenmest wel altijd een aanbevolen dosering te vinden is, is deze naar mijn ervaring meestal veel te hoog. Zelfs in mijn dicht beplante aquarium gebruik ik slechts een klein gedeelte van de geadviseerde hoeveelheid plantenmest. Om bij gebruik van plantenmest tot een goede dosering te komen vindt ik persoonlijk dan ook dat een ijzer test erg belangrijk is.

Testen ter voorkoming algengroei
Algengroei in het aquarium is vaak afhankelijk van het fosfaat (PO4) en het nitraat (NO3) gehalte van het water. Hoewel deze twee waterwaarden voor de vissen niet zo van belang zijn, doordat zij slechts bij (zeer) hoge waardes van deze stoffen de vissen er last van kunnen krijgen, zijn deze twee stoffen wel een indicatie voor de mate waarin het aquariumwater belast is, waardoor een algenplaag kan ontstaan. Hoewel het niet direct belangrijk is deze waterwaarden te meten voor het welzijn van de vissen in het aquarium, ben ik wel altijd nieuwsgierig naar het verband tussen deze waardes en bijvoorbeeld algengroei. Om deze reden test ik toch ook regelmatig het fosfaat en nitraat gehalte van mijn aquariumwater.

Terug naar de hoofdpagina