Corydoras melanistius

Omschrijving
Vriendelijke en rustige bodembewoner.

Huisvesting
Deze vis kan in zowel kleine als grote aquariums gehouden met een niet al te hoog waterpeil. Doordat deze vis veel in de grond woelt mag er geen scherp grind gebruikt worden wat de vis kan verwonden. De watersamenstelling van het water is bij deze vis niet zo belangrijk en de temperatuur moet bij voorkeur tussen de 22 en 26 °C liggen.

Mijn ervaringen
Deze soort heb ik vanaf het begin in mijn aquarium gehad en heeft in die tijd maar weinig problemen gegeven. Deze vis was redelijk schuw in mijn aquarium, wat misschien veroorzaakt werd doordat ik er slechts een klein schooltje van 4 tot 5 vissen van had. In mijn aquarium was deze vis vooral tijdens en enkele uren na het voeren actief.

Voetnoot
De foto op deze pagina is afkomstig van mijn eigen aquarium.

Terug naar de hoofdpagina