Crossocheilus siamensis

Synoniemen
Epalzeorhynchus siamensis

Omschrijving
Algeneter die bekend staat als koning onder de algeneters. Deze vis kan tot 10 jaar oud worden en een lengte bereiken van zo'n 15 cm, maar zal vaak kleiner blijven. Deze soort is een scholenvis en kan het beste in een groep van 3 of meer stuks gehouden worden. Wat betreft het uiterlijk lijkt deze vis erg op Epalzeorhynchus sp. en wordt in de handel dan ook regelmatig met deze vis verwisseld.

Huisvesting
Middelgroot tot groot aquarium met bij voorkeur een temperatuur van 24-26 °C. Deze vis stelt weinig eisen aan de watersamenstelling, maar de voorkeur gaat uit naar zuurstofrijk, stromend water met een pH van 6.5-7.

Mijn ervaringen
Ik heb deze soort gehouden in mijn eerste 85 liter aquarium en in het 300 liter aquarium dat ik na dit aquarium opgezet heb. Vanwege de verschillende omstandigheden waarin ik deze soort gehouden heb zal ik per aquarium mijn ervaringen vermelden.

85 liter aquarium:
De vis die ik in dit aquarium had is in vier jaar tijd ongeveer 12 à 13 cm lang is geworden. Echter door het uitbreken van een ongeneeslijke ziekte in mijn aquarium (zie voor meer informatie de vis Melanotaenia praecox) heb ik nooit kunnen waarnemen hoe oud deze soort werkelijk kan worden.Deze vis was een zeer goede algeneter in dit aquarium, maar toch moet ik zeggen dat ik gemengde gevoelens heb over het houden van deze vis in dit kleine aquarium. 

Zoals al eerder aangegeven is deze vis zeker een goede algeneter. In tegenstelling tot veel vermeldingen over deze vis was de vis in mijn aquarium niet alleen op jonge leeftijd een goede algeneter. Ook nadat de vis in mijn aquarium al wat meer op leeftijd was, was hij dagelijks nog vele uren in de weer met het afgrazen van de planten, kienhout en de achterwand van het aquarium. Het zou mij persoonlijk dan ook niet verbazen wanneer veel vermeldingen over het enkel op jonge leeftijd eten van algen door deze soort eigenlijk om de vis Epalzeorhynchus sp. gaan waarbij wel duidelijk te merken was dat deze vis op oudere leeftijd minder algen at. Ook heeft deze vis in mijn aquarium nooit problemen met de gezondheid gegeven, terwijl ik deze vis toch zo'n vier jaar in mijn aquarium heb gehad.

Hoewel de C. siamensis goed voldoet als algeneter en verder ook gemakkelijk gezond te houden is in het aquarium moet er met de huisvesting wel rekening mee gehouden worden dat het een zeer actieve en drukke soort is op zijn tijd. Vooral het zeer actieve gedrag en het formaat die deze vis kan bereiken maakt dat deze soort nog wel eens te nadrukkelijk aanwezig is in mijn aquarium van slechts 85 liter. In het verleden heb ik deze vis gehouden in combinatie met twee algeneters van het eerder genoemde soort  Epalzeorhynchus sp. Deze vissen wilde elkaar nog wel eens in de haren vliegen (zonder elkaar te verwonden) waardoor andere (scholen)vissen nog wel eens bruusk uit elkaar gejaagd werden. Om wat meer rust in het aquarium te brengen heb ik bij het opnieuw inrichten van mijn aquarium in november 2001 de vissen van het soort Epalzeorhynchus sp. uit het aquarium gehaald. 

Hierna waren er twee duidelijke veranderingen op te merken aan de C. siamensis die ik nog over had in mijn aquarium. Ten eerste werd deze vis tijdens het voeren iets minder vriendelijk tegen de bodembewoners in mijn aquarium. Voorheen vlogen de groep algeneters elkaar onderling in de haren tijdens het voeren en werden de overige vissen met rust gelaten. Echter nu de C. siamensis "alleen" in het aquarium zit wil hij nog wel eens de corydoras meervallen wegjagen bij de voedertabletten. Echter door gespreid te voeren voor de corydoras meervallen geeft dit geen wezenlijke problemen. Een ander opvallend punt was dat mijn C. siamensis na het verwijderen van de Epalzeorhynchus sp. na een groeistop weer opnieuw is gaan groeien en in ongeveer een jaar tijd zo'n 2 tot 3 cm langer werd (en ook een stuk dikker). 

300 liter aquarium:
Zoals hierboven beschreven was deze soort in mijn 85 liter aquarium erg nadrukkelijk aanwezig in dit kleine aquarium. In mijn 300 liter aquarium heb ik toch weer voor deze soort gekozen, maar nu in een school van 5 stuks. Tevens is dit aquarium wat minder druk bevolkt en zijn de overige vissen in het aquarium ook wat forser van formaat. Sinds ik deze soort in een school houd ben ik er echt van overtuigd dat dit de beste manier is om deze soort te houden, met de minste overlast voor de overige vissoorten. Overdag zijn ze vaak in elkaars nabijheid te vinden het zij tijdens het eten van algen of het relaxen op een een plantengroep. Een enkele keer kunnen ze elkaar nog wel in de 'haren' vliegen, maar dit lijkt meer op stoeien dan een serieus gevecht. Ook tijdens het voeren kan het er wild aan toe gaan, maar vanwege het formaat van de overige vissen in dit aquarium geeft dit nooit problemen. In tegenstelling tot de alleen gehouden vis in mijn 85 liter aquarium worden de overige vissoorten altijd met rust gelaten door deze algeneters in mijn 300 liter aquarium. In dit aquarium is wel voor het eerst een vis van deze soort op jonge leeftijd gestorven. De oorzaak hiervan heb ik niet kunnen achterhalen, aangezien er geen zichtbare ziektes in dit aquarium aanwezig waren in die tijd. 

Voetnoot
De foto op deze pagina is afkomstig van mijn eigen aquarium.

Terug naar de hoofdpagina