Psuedomugil signifer

Twee mannetjes P. Signifer 

Vrouwtjes P. Signifer

Mannetjes P. Signifer die zijn territorium verdedigd

Omschrijving
Pseudomugil signifer is een lastig te omschrijven vissoort, aangezien zowel de kleur als de lengte van de vinnen per vindplaats sterk kan verschillen. Het lichaam kan van bruingeel tot zilverig grijsblauw variëren. Langs de schubben randen is altijd een grijs/zwarte nettekening te vinden. De staart, aars- en tweede rugvin zijn van geel tot oranje gekleurd en voorzien van een zwarte en daarnaast een witte zoom. De eerste rugvin en de gepaarde vinnen zijn zwart met een witte zoom. Wat betreft het uiterlijk vallen verder de blauwe ogen op dat bij alle varianten van deze soort voorkomt, wat echter ook voor het geval is bij zijn familieleden uit de groep Psuedomugil. In tegenstelling tot de mannetjes van deze soort zijn de vrouwtjes vrij kleurloos en is het dan ook zeer lastig om ze naar vindplaats uit elkaar te houden. Afhankelijk van de vindplaats kan deze soort zo'n 5 tot 6,5 cm groot worden, waarbij de mannetjes normaliter groter worden dan de vrouwtjes.

Huisvesting
De soort Pseudomugil kan goed ondergebracht worden in een aquarium met een lengte vanaf 60 cm. De voorkeur gaat uit naar een dicht beplant aquarium, waarin wel voldoende zwemruimte is. Het gebruik van plantensoorten waartussen deze visjes zich kunnen terugtrekken is sterk aan te raden om individuele vissen de kans te geven zich zo nu en dan te verschuilen voor de meer dominante soortgenoten. Stroming in het aquarium wordt over het algemeen erg op prijst gesteld door deze soort. 

Aquarium condities
Net als het uiterlijk van deze vissen zijn ook de aquariumcondities per vindplaats erg verschillend. De soort Pseudomugil signifer komt voor in zowel zoet als brakwater. De vissen die in aquariumwinkels verkocht worden zijn over het algemeen afkomstig uit zoetwater. De zoetwater varianten van deze soort geven over het algemeen de voorkeur aan hard water met een totale hardheid van 12 tot 15 graden DH en een pH van 7 tot 8. Om deze soort in goede conditie te houden in het aquarium is het aan te raden om wekelijks minimaal 20% van het aquariumwater te verversen. 

Gedrag
De soort Psuedomugil signifer is een erg actieve scholenvis, die het best in een school van minimaal 8 vissen gehouden kan worden, maar bij voorkeur met meer. De mannetjes kunnen erg onverdraagzaam zijn tegen elkaar, waardoor het aan te raden is om in de school meer mannetjes dan vrouwtjes te houden. In een klein aquarium van 60 cm lang kunnen bijvoorbeeld 3 tot 4 mannetjes gehouden worden met een stuk of 6 vrouwtjes. De mannetjes van deze soort nemen een klein territorium in in het aquarium, waarin zij bij tijd en wijlen een vrouwtje proberen te verleiden. Het gedrag van de mannetjes onderling kan erg spectaculair zijn wanneer zij de grenzen van hun territorium verdedigen of proberen uit te breiden tot in het territorium van een ander mannetje. Tijdens dit soort "gevechten" zetten de mannetjes al hun vinnen overeind  en draaien soms met zeer hoge snelheid om elkaar heen wat een zeer spectaculair gezicht is. Dit alles gaat zo snel dat het bijna niet mogelijk is om dit gedrag op de foto te zetten. De onderste foto op deze pagina toont een mannetje die zijn vinnen heeft opgezet. Hoewel deze foto wat korrelig is geeft deze foto wel een aardig idee van de schoonheid van de mannetjes als ze hun vinnen opzetten. Vanwege het felle karakter van de mannetjes is een dichte beplanting in het aquarium aan te bevelen zodat de minder dominante vissen zich zo nu en dan kunnen verschuilen en tot rust komen.

Mijn ervaringen
Op het moment van schrijven (13-11-2005) heb ik deze soort zo'n acht maanden in een aquarium van 60 cm lang. Ik ben begonnen met een school van 10 stuks, waarbij het de bedoeling was om 4 mannetjes met 6 vrouwtjes samen te houden. Vrij snel na het uitzetten van de vissen in het aquarium bleek 1 beoogt vrouwtje echter een mannetje te zijn die slecht op kleur was. Ondanks dat er net zo veel mannetjes als vrouwtjes het aquarium zaten ging dit toch relatief goed, hoewel er een duidelijk verschil in rangorde aanwezig was bij de mannetjes. Twee tot drie van de sterkste mannetjes namen een territorium in en de overige twee mannetjes zwommen met de vrouwtjes op of verschuilde zich zo nu en dan. Ongeveer een maand na aankoop verloor ik één mannetje doordat deze door een opening bij het filter van het aquarium uit het aquarium gesprongen was. Dit is waarschijnlijk gebeurd bij een gevecht om het territorium aangezien deze plek een populair territorium was in het aquarium.

Enkele maanden ging het vrij goed met deze soort in het aquarium, waarbij enkel het mannetje dat vanaf het begin slecht ontwikkeld was in groei en kleur achterbleef. Na een maand of vier begon dit mannetje sterk te vermagen, waarna hij vrij vlot dood ging. Enkele weken later sloeg het noodlot toe en vielen op drie vissen na de overige vissen ook ten prooi aan deze ziekte in een periode van 2 tot 3 weken. Ik heb niet kunnen achterhalen wat deze ziekte was, waardoor het lastig aan te geven is of dit pure pech was of een ziekte die mogelijk meer voorkomt bij deze soort. De drie vissen die de ziekte overleefden zijn nu enkele maanden later nog steeds in leven en in goede gezondheid. Dit zijn twee mannetjes en een vrouwtje, waarvan het sterkste mannetje het grootste deel van het aquarium opgeëist heeft en het andere mannetje zijn territorium tot een klein hoekje moet beperken. Ik hoop in de nabije toekomst deze school weer uit te kunnen breiden, maar tot op heden ben ik Psuedomugil signifer in geen enkele winkel meer tegengekomen.

Voedsel
Deze soort kan goed met fijn droogvoer gevoerd worden. Hiernaast is het ook aan te raden om zo nu en dan wat klein levend voer te geven zoals watervlooien, artemia en in mindere mate ook zo nu en dan wat tubifex. De meeste muggenlarve zijn naar mijn idee wat te groot om aan deze soort te voeren.

Voetnoot
De foto's op deze pagina zijn afkomstig van mijn eigen aquariums.

Terug naar de hoofdpagina