Waterbehandelings producten

Wanneer men tegenwoordig een aquariumwinkel binnen loopt, lijkt het wel of er voor ieder probleem wel een oplossing in de vorm van een pilletje, poedertje of flesje met een vloeistof te koop is. Een aantal van de aangebode waterbehandelingsproducten kunnen erg nuttig zijn voor gebruik in het aquarium en zijn zelfs sterk aan te raden, terwijl van andere producten het nut twijfelachtig is of enkel in beperkte gevallen nuttig zijn voor een aquarium. Op dit deel van de site zal ik dan ook proberen aan te geven wat voor soorten waterbehandelingsproducten er verkrijgbaar zijn en wat het nut van deze producten is. Tevens zal ik de door mijzelf gebruikte producten verder toelichten met mijn persoonlijke ervaringen en meningen over de producten. 

Puur technisch gezien zijn alle producten die men toevoegd aan het aquarium water onder het kopje waterbehandelingsproducten te plaatsen. Hieronder vallen dus ook producten als aquariumplanten mest en medicijnen. Deze producten wil ik echter niet op deze pagina behandelen aangezien deze producten al elders op deze site behandelt worden. Informatie over deze producten is terug te vinden in de secties planten en overige. De soorten producten waaraan ik hier wel aandacht wil besteden zijn globaal in te delen in drie soorten producten die hieronder opgesomd staan.

Hoewel praktische alle waterbehandelingsproducten voor het aquarium in deze drie groepen op te delen zijn, is het voor mij ondoenlijk om alle soorten waterbehandelingsproducten te beschrijven op deze pagina. Ik zal mij dan ook vooral beperken tot de producten waarmee ik zelf ervaring heb, hoewel ik wel zo veel mogelijk zal proberen aan te geven wat voor soort producten er in het algemeen binnen de op deze pagina beschreven groepen waterbehandelings producten vallen. Hieronder zal ik de al eerder genoemde drie soorten producten verder toelichten, waarbij ik tevens de door mij zelf gebruikte producten zal beschrijven. Een uitgebreide omschrijving met mijn eigen ervaringen van enkele van deze producten is te openen door op de betreffende afbeeldingen aan de linkerzijde van de beschrijvingen te klikken. 

Waterverbeteraars

Algemeen: De term waterverbeteraar is een hele brede benaming voor een groot aantal producten die verkrijgbaar zijn in de winkel. Over het algemeen hebben deze producten gemeen dat ze dan wel schadelijke stoffen uit het water verwijderen en/of (belangrijke) stoffen aan het water toevoegen. Onder deze groep vallen o.a. de veel gebruikte producten die o.a. chloor en zware metalen uit het leidingwater verwijderen. Deze soort producten is voor mensen die leidingwater voor hun aquarium gebruiken naar mijn idee ten alle tijde aan te raden. Onder deze groep vallen echter ook producten die stoffen aan het water toevoegen zoals bijvoorbeeld zwart water additieven die stoffen aan het water toevoegen die moeten zorgen voor natuurlijke omstandigheden voor vissen die uit zwart water biotopen komen. Ook vallen in deze groep middelen die ongewenste organische stoffen uit het water verwijderen zoals fosfaten. De laast genoemde producten voor het verwijderen van fosfaten en zwart water additieven zijn echter enkel bedoelt voor bepaalde situaties of aquariums. 

Door mij gebruikte waterverbeteraars


Easy-Life vloeibaar filtermedium

Easy-life vloeibaar filtermedium is een waterverbeteraar dat bestaat uit een speciale blend van ontelbare mineralen en bestanddelen. Dit product heeft een groot aantal verschillende werkingen, waardoor dit product breed inzetbaar is in het aquarium. Dit product heeft o.a. de zelfde functie als het hier onder beschreven Aquatan, zoals het neutraliseren van chloor en het binden van zware metalen. Ook versnelt dit product de opbouw van nuttige bacteriën in het aquarium waardoor dit product ook onder de biostarters gerekend kan worden. Persoonlijk gebruik ik dit product vooral doordat dit product het water op vele gebieden verbeterd, waaronder ook het verwijderen van schadelijke bacteriën uit het water. Hoewel het natuurlijk naïef is om te denken dat hierdoor geen enkele schadelijke bacteriën meer in het water voorkomen is mijn ervaring met dit product wel zo dat vissen in mijn aquarium die hun vinnen beschadigd hebben veel minder snel last van ziektes krijgen op de vinnen en wanneer dit wel gebeurt het meestal zonder gebruik van medicijnen weer vanzelf wegtrekt. Een uitgebreide beschrijving van alle werkingen van dit product en mijn ervaringen hiermee is te openen door op de linker foto van dit product te klikken. Ook is op deze pagina informatie van de firma Easy-Life terug te vinden als reactie op de overige waterbehandelings producten die in het verleden op deze pagina stonden >>>


Sera Aquatan
Het product Sera Aquatan is bedoelt om leidingwater geschikt te maken voor het aquarium. De belangrijkste werking van dit product is dat het chloor neutraliseert en zware metalen verbindt. Ook zorgt dit product voor een biologische slijmhuidbescherming bij de vissen. Een product als deze wordt door bijna alle producenten van aquariumartikelen wel aangeboden. Wanneer men leidingwater gebruikt voor het aquarium bestaat er altijd een grote kans dat er chloor in het water zit wat vissen niet goed kunnen verdragen. Een product als Aquatan is naar mijn mening dan ook een minimale vereiste om leidingwater geschikt te maken voor het aquarium.

Zelf gebruik ik Aquatan altijd voor het water dat ik gebruik voor mijn aquarium, door één dag voor het water verversen dit product toe te voegen aan het water dat voor mijn aquarium bestemd is. In mijn geval is dit wel wat dubbel op doordat ik ook het hierboven beschreven product Easy-life vloeibaar filtermedium voor mijn aquarium gebruik wat naast dezelfde werking als Aquatan ook nog een aantal andere positieve werkingen op het aquariumwater heeft. Echter mede uit een oude gewoonte blijf ik dit product voor als nog steeds gebruiken bij het water verversen van mijn aquarium. 

 
 

Biostarters

Algemeen: Biostarters zijn producten die bedoelt zijn om de opbouw van een biologisch evenwicht in het aquarium te versnellen. Deze soort producten worden het meest toegepast bij een nieuw ingericht aquarium, maar kan ook gebruikt worden om het biologisch evenwicht van een aquarium weer te herstellen na bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen in het aquarium. De meeste biostarters die er te koop zijn bestaan uit een mix van bacteriën die aan het aquariumwater of filter toegevoegd moeten worden. Een dergelijk product dat ik voor mijn aquarium gebruik is het product Sera Nitrivec dat hieronder beschreven wordt. Het product Easy-Life vloeibaar filter medium dat hier ook onder de biostarters beschreven wordt werkt niet door de bacteriën aan het water toe te voegen, maar werkt door de groei van nuttige bacteriën in het aquarium te versnellen.

Door mij gebruikte biostarters


 Sera Nitrivec
Het middel  Sera Nitrivec is een mix van reinigingsbacteriën, waardoor de opbouw van een goed bacteriën evenwicht in het aquarium versneld wordt. Dit middel is bedoeld om bij een nieuw aquarium snel een biologisch evenwicht te krijgen. Op de verpakking wordt er ook aangeraden dit product te gebruiken na het waterwisselen, maar naar mijn idee is dit absoluut niet nodig in een goed functionerend aquarium. Wel kan een product als nitrivec gebruikt worden om het biologisch evenwicht te herstellen na het gebruik van medicijnen in het aquarium. Naar mijn idee is dit product vooral aan te raden bij het opstarten van een nieuw aquarium of wanneer het biologisch evenwicht in het aquarium verstoort is zoals na het gebruik van medicijnen en in mindere mate ook na het reinigen van het filter.

Easy-Life vloeibaar filtermedium
Easy-life vloeibaar filtermedium is een waterverbeteraar dat bestaat uit een speciale blend van ontelbare mineralen en bestanddelen. Dit product heeft een groot aantal verschillende werkingen, waardoor dit product breed inzetbaar is in het aquarium. Dit product heeft een groot aantal werkingen waarvan er al een aantal genoemd zijn onder het deel over waterverbeteraars. Naast het verbeteren van de waterkwaliteit zorgt dit product echter ook voor een versnelde opbouw van nuttige bacteriën in het aquarium waardoor dit product ook onder de biostarters gerekend kan worden. Een uitgebreide beschrijving van alle werkingen van dit product en mijn ervaringen hiermee is te openen door op de linker foto van dit product te klikken. Ook is op deze pagina informatie van de firma Easy-Life terug te vinden als reactie op de overige waterbehandelings producten die in het verleden op deze pagina stonden, waarin ook ingegaan wordt op de werking van dit product ten opzichte van reguliere biostarters die bacteriën aan het water toevoegen zoals het hierboven beschreven Sera Nitrivec >>>

  

Producten om de waterhardheid te verhogen

Algemeen: Zoals de omschrijving hierboven al zegt zijn de hier beschreven producten bedoelt om de waterhardheid te verhogen. Om de waterharheid te verhogen kunnen verschillende redenen zijn zoals te zacht leidingwater, het gebruik van enkel osmose water voor het aquarium of ander water met een te lage hardheid. Producten die de waterhardheid verhogen zijn in verschillende vormen te koop zoals als poeder, tabletten of in vloeibare vorm. Er zijn o.a. producten te koop die enkel de carbonaathardheid (KH) of totale hardheid (GH) verhogen, maar ook producten die zowel de carbonaathardheid als totale hardheid van het water verhogen (KH+GH). Voor mijn eigen aquarium maak ik gebruik van producten om de waterhardheid te verhogen, omdat ik enkel osmose water voor mijn aquarium gebruik (in verband met de hoge fosfaat waarde van mijn leidingwater). Het osmose water heeft een hardheid van ongeveer 0 tot 0,5 °DH wat veel te laag is voor eens stabiel aquarium. Om de hardheid van het osmose water te verhogen (KH+GH) maak ik tegenwoordig gebruik van het product Sera Mineral Salt wat hieronder beschreven staat. Ik heb ook enige tijd gebruik gemaakt van het tevens hieronder beschreven Dupla KH+GH generator, maar dit product ik eigenlijk meer geschikt voor het verhogen van te zacht leidingwater dan osmose water zoals hieronder bij de omschrijving van dit product te lezen is.

Door mij gebruikte producten om de waterhardheid te verhogen


 Sera Mineral Salt
Sera Mineral Salt is een poeder dat gebruikt kan worden voor het verhogen van de hardheid van osmose-, bron- en zacht water in zoet- en zeewater aquariums. Persoonlijk gebruik ik dit product om de hardheid van het osmose water voor mijn aquarium te verhogen. Dit product verhoogt zowel de carbonaat- als de totale hardheid van het water in een verhouding KH : GH = 1 : 2,17. Tevens voegt dit product alle vereiste mineralen voor aquariumwater aan het water toe. Tevens moet dit product een hoeveelheid (niet nader benoemde) sporenelementen bevatten. Dit product lost binnen enkele minuten in het water op, waardoor het water bijna direct bruikbaar is voor het aquarium.  Een uitgebreide beschrijving van de samenstelling van dit product en mijn ervaringen ermee zijn te openen door te klikken op de linker afbeelding >>>

 Dupla KH+GH Generator
Dupla KH+GH Generator is bedoeld om de carbonaat hardheid en de totale hardheid van water te verhogen. Het verhoogd naar mijn weten puur de hardheid van het water en bevat verder geen spoorelementen en andere stoffen die benodigd zijn in het aquariumwater. Mede hierdoor is dit product vooral geschikt om de hardheid van te zacht leidingwater  te verhogen in slechts in mindere mate voor het verhogen van de hardheid van osmose water. Voor dit laatste heb ik dit product wel enige tijd in mijn aquarium gebruikt, maar ik vermoed dat op de lange duur op deze manier een tekort aan bepaalde stoffen in het water zal ontstaan. Voor het aanharden van osmose water is het product Sera Mineral Salt dat ik tegenwoordig voor dit doel gebruik beter geschikt. Ook lost dit product een stuk moeilijker op dan Sera Mineral Salt, waardoor dit product beter geschikt is voor het langzaam verhogen van de hardheid van het aquariumwater dan voor het bereiden van water voor het aquarium. Meer informatie over mijn ervaringen met dit product is te openen door op de afbeelding links te klikken >>>

Terug naar de hoofdpagina